Τοποθεσία: νέος σχεδιασμός και δομή ολοκληρώθηκε, v.0.8

in Ενημερώσεις ιστότοπου by
Ένα εικονίδιο από το θέμα του εικονιδίου Crystal Clear.

Τελειώσαμε τώρα με το νέο μενού-δομή και την "ανακαίνιση σχεδιασμού" μας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας την τελευταία εβδομάδα με όλες αυτές τις διαφορετικές μακέτες. Ιστορικό: Αυξήσαμε τις προβολές θέσης παρακολούθησης των πλοίων σε έξι χάρτες στη σελίδα λεπτομερειών.
Επίσης, οι χρήστες μπορούν τώρα να αφήσουν σχόλια σε κάθε σκάφος με στυλ wiki . Επεκτείναμε τα πεδία του προφίλ χρήστη. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε την απόδοση μιας δήλωσης αποποίησης ευθυνών στις εικόνες σας ως επιλογή. ... περισσότερα για να έρθει, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το.