Ιστότοπος: Θέσεις εικόνων που αντικατοπτρίζουν ψήφους

in Ενημερώσεις ιστότοπου by

Νέο χαρακτηριστικό: Οι χρήστες του Digital-Seas μπορούν τώρα να αποφασίσουν με την ψήφο τους, με ποια σειρά εμφανίζονται οι εικόνες σε επισκοπήσεις ή σελίδες λεπτομερειών για σκάφη.