Παγκόσμια αποστολή εμπορευματοκιβωτίων

in Τάσεις by
Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν έναν τύπο πλοίου που μεταφέρει τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια ISO. Η χωρητικότητα φορτίου τους μετράται σε TEU (Ισοδύναμες Μονάδες Είκοσι Ποδιών). Σήμερα, πάνω από το 90% του εμπορίου μεταξύ των χωρών μεταφέρεται με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.  Τα μεγαλύτερα σκάφη έχουν μήκος σχεδόν 1313 πόδια και μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 20 000 TEU. Όλα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιπροσωπεύονται στον ακόλουθο χάρτη πυκνότητας έχουν μήκος πάνω από 330 πόδια.

Ο χάρτης αντιπροσωπεύει μια περίοδο από 01.03 – 31.03. 2016.
2.-Containerpassagen_EN