Εισδοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων

σε Συνεργασίες, Επιχειρήσεις by

Ευρωπαϊκό Δίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (εν συντομία: EEN) είναι μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισδοχή στο δίκτυο EEN παρέχει την ευκαιρία σε εταιρείες και ερευνητικές εγκαταστάσεις να δημιουργήσουν τα δικά τους δίκτυα, να επιστήσουν την προσοχή στον εαυτό τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους.

Για να αποκτηθεί αυτός ο μεγάλος αριθμός πρόσθετων υπηρεσιών, δημιουργήθηκαν γραφεία του EEN για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ευρώπη.

Από τον Ιανουάριο του 2016, ετοιμάζαμε το εκτεταμένο προφίλ της εταιρείας μας. Με την υποστήριξη του ερευνητικού κέντρου Steinbeins Technology Management Βορειοανατολικά, η αίτησή μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το βορειοανατολικό Steinbein θα είναι η σύνδεσή μας με τοEEN. Ως εκ τούτου, θα μας διαβιβάζει προτάσεις από το δίκτυο, οι οποίες θα συνάδουν με το προφίλ μας και θα προσθέτουν περαιτέρω τα αιτήματά μας στο ίδιο το Δίκτυο.

http://een.ec.europa.eu/
www.steinbeis-nordost.de/