Παρακολούθηση των εκπομπών CO2 – υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου

in Απανθρακοποίηση, Ενημερώσεις, Τάσεις διά

Την 1η Ιανουαρίου 2018 προστέθηκε μια νέα και υποχρεωτική διάσταση στην παρακολούθηση του στόλου: οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται πλέον να παρακολουθούν τις εκπομπές CO2 για πλοία που υπερβαίνουν τους 5.000 μικτούς τόνους. Υπάρχουν καλοί λόγοι.

Η διεθνής ναυτιλία είναι το μόνο μέσο μεταφοράς που δεν περιλαμβάνεται στη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επομένως, η παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα πλοία έχει περιβαλλοντικό νόημα. Τον Νοέμβριο του 2017 επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης των εκπομπών της ναυτιλίας. Στόχος του νέου κανονισμού είναι η βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης σχετικά με τις εκπομπές CO2 στη θάλασσα όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων των πλοίων, το μεταφορικό έργο και την ενεργειακή απόδοση. Αυτό θα επιτρέψει την ανάλυση των τάσεων των εκπομπών και των επιδόσεων των πλοίων. Και μακροπρόθεσμα, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα επιτρέψουν στην ΕΕ να «διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με σκοπό την εξεύρεση φιλόδοξων λύσεων που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη», όπως δήλωσε πρόσφατα ο Gian Luca Galletti, ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος.

pexels-photo-221000-kopie

Οι νέοι κανόνες δεν ισχύουν για όλα τα σκάφη άνω των 5.000 κόρων, καθώς εξαιρούνται τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά πολεμικά πλοία, τα πλοία αλίευσης ή μεταποίησης ιχθύων, τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, τα πλοία που δεν κινούνται με μηχανικά μέσα και τα κυβερνητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες των πλοίων που καλύπτονται από τον κανονισμό υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εκπομπές CO2 για κάθε πλοίο ανά ταξίδι και σε ετήσια βάση. Και αυτό είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.