EmissionsSEA: Αξιολόγηση των εκπομπών CO2 από πλοία 

in Απανθρακοποίηση, Έρευνα, Τάσεις διά

Χθες όλα τα μέλη του έργου της 1ης συνάντησης κατάστασης του ερευνητικού έργου EmissionSEA αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη εργασία τους. Fraunhofer CML, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Wismar, DLR, JAKOTA Ομάδα σχεδιασμού και FleetMon αναπτύσσουν ένα πρωτότυπο λογισμικού βασισμένο σε δεδομένα AIS που καθορίζει και αξιολογεί την κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς τις εκπομπές CO2 των πλοίων. Ένας άλλος στόχος είναι η μέτρηση της απόδοσης προκειμένου να καταστούν τα πλοία συγκρίσιμα μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπομπές CO2 των πλοίων μπορούν να τεθούν σε σχέση με την απόσταση που καλύπτεται ή την καμπύλη ταχύτητας. Με τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής και ταχύτητας, είναι δυνατή η σύγκριση στόχου/πραγματικής, η οποία οδηγεί σε αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της απόδοσης ενός πλοίου. Αυτές οι αξίες βοηθούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να συγκρίνουν τον δικό τους στόλο με τα πλοία άλλων φορέων εκμετάλλευσης. Το έργο mFund έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 31.12.2020 και χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Γιατί το έργο; Από την 1η Αυγούστου 2018, οι ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεούνται να αναφέρουν τις εκπομπές CO2 στην ΕΕ. Η πρώτη έκθεση αναμένεται σε 2 εβδομάδες (1η Απριλίου 2019). Η υποχρέωση αναφοράς ισχύει για ολόκληρο το ταξίδι των πλοίων που πλέουν εντός και διαμέσου των ευρωπαϊκών υδάτων.

Χθες επισκέφθηκε και η τοπική τηλεόραση FleetMon, ο διευθυντής του έργου Carsten Hilgenfeld εξήγησε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το έργο. Μπορείτε να πάρετε μια εικονογραφική εικόνα για το ερευνητικό έργο στην τηλεόραση. Ρόστοκ Νάχριχτεν. Πιθανότατα αύριο στις 6 μ.μ. Ενεργοποιήστε ή επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων https://www.tvrostock.de/mediathek.html.

Γερμανική έκδοση

Gestern tauschten sich alle Projektmitglieder im 1. Statustreffen des Forschungsprojektes EmissionSEA über ihre bisher getätigten Arbeiten aus. Das Fraunhofer CML, die Hochschule Wismar, das DLR, die JAKOTA Ομάδα σχεδιασμού και FleetMon entwickeln auf Basis von AIS-Daten einen Softwareprototyp, der den Treibstoffverbrauch und so den CO2-Ausstoß von Schiffen ermittelt und bewertet. Ein weiteres Ziel ist die Performance-Messung, um die Schiffe untereinander vergleichbar zu machen. Denn die CO2-Emissionen der Schiffe können in Relation gesetzt werden – zur zurückgelegten Strecke oder auch zum Geschwindigkeitsverlauf. Mithilfe der Berechnung einer optimalen Route und Geschwindigkeit, ist ein Soll-Ist-Vergleich möglich, was die Bewertung von Effizienz und Performance eines Schiffes zur Folge hat. Diese Werte dienen den Reedereien, die eigene Flotte mit den Schiffen anderer Betreiber zu vergleichen. Das mFund-Projekt ist bis zum 31.12.2020 angesetzt und wird vom Bundesverkehrsministerium mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert.

Warum das Projekt? Reedereien sind seit dem 1. August 2018 verpflichtet, den ausgestoßenen CO2-Gehalt der EU zu melden. Σε 2 Βόχεν (1. April 2019) ist auch schon der erste Bericht fällig. Die Meldepflicht gilt für die komplette Reise der Schiffe, welche in und durch europäische Gewässer fahren.

Gestern besuchte uns auch das lokale Fernsehen. Der Projektleiter Carsten Hilgenfeld von FleetMon σταθείτε Ρέντε και Αντβόρτ. Einen bilderhaften Einblick in das Forschungsprojekt bekommen Sie dann Anfang dieser Woche (wahrscheinlich morgen) um 18 Uhr in den TV. Ρόστοκ Νάχριχτεν. Schalten Sie ein oder besuchen Sie anschließend deren Mediathek https://www.tvrostock.de/mediathek.html.