Ετικέτα "ακαδημαϊκή έρευνα"

FleetMonΤα στοιχεία αυτά προστίθενται σε μελέτη σχετικά με τον κίνδυνο αποβλήτων υδροσυλλεκτών στον Κόλπο της Αττάλειας

in Ενημερώσεις, Έρευνα, Χορηγίες, Συνεργασίες by

Επισκεφθείτε μας Έρευνα & Ανάπτυξη για να διαβάσετε την πρωτότυπη εργασία που δημοσιεύθηκε από τους Ömer Harun Özkernak και Gönül Tuğrul İçemer του Πανεπιστημίου Azdeniz στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Αφηρημένος:

Τα απόβλητα νερού υδροσυλλεκτών αποτελούν περιβαλλοντικό κίνδυνο για τους ανθρώπους και τα θαλάσσια πλάσματα προκαλώντας καρκίνο και αναπτυξιακές διαταραχές λόγω των τοξικών ουσιών. Αυτή η μελέτη στοχεύει στη δημιουργία μιας μεθόδου υπολογισμού για τον υπολογισμό της ποσότητας υδροσυλλεκτών που μπορεί να παράγει ένα πλοίο. Ο αριθμός των πλοίων και η ποσότητα των υδάτων υδροσυλλεκτών που παρείχαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων τα τελευταία χρόνια συλλέχθηκαν για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία στον Κόλπο της Αττάλειας.

Η ποσότητα της πιθανής μελλοντικής απόρριψης νερού υδροσυλλεκτών στον κόλπο εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. Η κατανομή κινδύνου της ποσότητας νερού υδροσυλλεκτών που μπορεί να παράγει ένα πλοίο προσδιορίστηκε με τα δεδομένα που ελήφθησαν με τη μέθοδο Monte Carlo για πρώτη φορά σε αυτή τη μελέτη. Ως αποτέλεσμα, αν και ο αριθμός των πλοίων στον κόλπο θα μειωθεί σε αριθμό, προβλέπεται ότι η ποσότητα των υδάτων υδροσυλλεκτών και οι ανάγκες μιας εγκατάστασης παραλαβής αποβλήτων θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα...

Γερμανικά πανεπιστημιακά καταπιστεύματα FleetMon ως πάροχος δεδομένων AIS για ένα ερευνητικό έργο

in Έρευνα, Ενημερώσεις, Συνεργασία by

Τον Μάρτιο του 2020, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και πέντε εκπρόσωποι της λιμενικής βιομηχανίας ξεκίνησαν το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο SELECT. Το ακρωνύμιο "SELECT" σημαίνει "Smarte Entscheidungsassistenz für Logistikketten der Binnenschifffahrt durch ETA-Prognosen" (εγγρ.: "Έξυπνη βοήθεια λήψης αποφάσεων για αλυσίδες εφοδιαστικής στην εσωτερική ναυτιλία μέσω προβλέψεων της ΕΤΑ"). FleetMon έχει επιλεγεί ως ο επίσημος πάροχος δεδομένων AIS.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφορικής για τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και τις ναυτιλιακές εταιρείες, το οποίο θα προβλέπει αυτόματα και δυναμικά τις διαδικασίες μεταφοράς των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και συνεπώς τους χρόνους άφιξής τους (ΕΤΑ) στους λιμένες της ενδοχώρας και της θάλασσας. Ο ψηφιακός βοηθός λήψης αποφάσεων προορίζεται να δώσει τη δυνατότητα στα μέρη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με την αναμενόμενη ώρα άφιξης. Εξετάζει ολόκληρη τη ροή της υλικοτεχνικής διαδικασίας. Η μείωση των χρόνων διέλευσης/ταξιδιού των πλοίων καθώς και η αύξηση της ικανότητας χειρισμού στους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι άλλοι σημαντικοί στόχοι.

Οι ερευνητικοί εταίροι υποστηρίζονται από το BMVI (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών) και λαμβάνουν κονδύλια ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Επιπλέον FleetMonΤα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί για το διδακτικό μάθημα "Supply Chain Analytics" στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου που σχετίζεται με το έργο SELECT. Επισκεφθείτε την ενότητα Έρευνα & Ανάπτυξη για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μελέτες περιπτώσεων φοιτητών στον τομέα των προβλέψεων ETA για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.


Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση των εκπομπών με δεδομένα AIS

in Απανθρακοποίηση, Έρευνα by

Ερευνητές στο ETH Zurich παρέχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά χρησιμοποιώντας δεδομένα AIS από FleetMon.

Λιμένας Felixstowe και λωρίδες πλοίων υψηλής κυκλοφορίας με χρήση FleetMon Explorer

Ο επείγων χαρακτήρας της δράσης για το κλίμα που εξέφρασε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) απαιτεί ταχεία υιοθέτηση από την αγορά των μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς. Για τη διεθνή ναυτιλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει συχνά τον σημαντικό ρόλο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά στα ελλιμενισμένα πλοία, που είναι ένας μάλλον απλός τρόπος μείωσης των εκπομπών CO2 των πλοίων, αλλά και λόγω σημαντικών παράλληλων οφελών: Η τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση στους θαλάσσιους λιμένες προκαλείται κυρίως από τις εκπομπές των ελλιμενισμένων πλοίων και αποτελεί σοβαρή απειλή για πρόωρη θνησιμότητα των κατοίκων της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα...