FleetMon'nin verileri Antalya Körfezi'ndeki sintine suyu atık riskine ilişkin bir çalışmaya katkıda bulunuyor

İçinde Araştırma, Güncellemeler, Sponsorluk, Ortaklık tarafından

Bizi ziyaret edin Araştırma & Geliştirme bölümünde Ömer Harun Özkernak ve Gönül Tuğrul İçemer tarafından Antalya, Türkiye'deki Azdeniz Üniversitesi'nde yayınlanan makalenin orijinalini okuyabilirsiniz.

Özet:

Sintine suyu atıkları, içerdikleri toksik maddeler nedeniyle kanser ve gelişim bozukluklarına yol açarak insanlar ve deniz canlıları için çevresel risk oluşturmaktadır. Bu çalışma, bir geminin üretebileceği sintine miktarını hesaplamak için bir hesaplama yöntemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Antalya Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için geçmiş yıllarda liman atık alım tesislerine verilen gemi sayıları ve sintine suyu miktarları toplanmıştır.

Toplanan veriler kullanılarak doğrusal regresyon yöntemi ile körfezde gelecekteki olası sintine suyu deşarj miktarı tahmin edilmiştir. Bu çalışmada ilk defa Monte Carlo yöntemi ile elde edilen verilerle bir geminin üretebileceği sintine suyu miktarının risk dağılımı belirlenmiştir. Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda körfezdeki gemi sayısı azalacak olsa da sintine suyu deşarj miktarının ve atık kabul tesisi ihtiyacının artacağı öngörülmektedir.

Bir geminin üretebileceği sintine suyu miktarının 0,78- 3,16 m3 arasında değişeceği ve bu verinin her gemi tipi için geçerli olabileceği tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan hesaplama yöntemi, bir geminin üretebileceği sintine atığı miktarının hesaplanmasında tüm gemi tipleri ile her bölge için kullanılabileceğinden, yapılan denetimlerin daha etkin olmasını sağlamaktadır. Böylece gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi, atıkları gerçekleştirenler tarafından etkin ve yeterli bir şekilde uygulanabilir ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önüne geçilebilir. 

Çıkarımlar: Sintine suyu atıkları, içerdikleri toksik maddeler nedeniyle kanser ve gelişim bozukluklarına yol açarak insanlar ve deniz canlıları için çevresel risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, sintine suyu atığının uygun şekilde yönetilmesi çok önemlidir. Bu çalışma, sintine suyu atık yönetimini uygulamak için bir geminin üretebileceği sintine suyu atığını hesaplamak için bir hesaplama yöntemi oluşturmaktadır. Denize deşarj edilen sintine suyu miktarına ilişkin çalışmalar karşılaştırıldığında, belirli özelliklere sahip gemiler için bir geminin üretebileceği sintine suyu miktarının belirlendiği görülmektedir. Ancak bir geminin üretebileceği sintine miktarı motor gücü, seyir süresi, gemi yaşı gibi birçok faktöre bağlı olduğu için bu veriler yetersiz kalmakta ve gelecek yıllardaki gemi tipi ve sayısını tahmin etmek zor olduğu için kullanılamamaktadır. Bu hesaplama modeli ilk defa bu çalışmada kullanılan doğrusal regresyon ve Monte Carlo yöntemi ile yapılacak hesaplama ile en gerçekçi şekilde simüle edilmiştir.

Antalya'daki Azdeniz Üniversitesi'nden Ömer Harun Özkernak ve Gönül Tuğrul İçemer tarafından yayınlanan makalenin orijinalini okumak için lütfen FleetMon'un Araştırma & Geliştirme bölümünü ziyaret edin.